novotneho-lavka

Seznam odborných akcí

Plán odborných akcí České strojnické společnosti na 2. pol. 2020

 

1. seminář: Hydraulické systémy tvářecích strojů (přeložený z 3.3.2020)
  termín:  znovu odložen z důvodu omezení COVID 19 - náhradní termín zatím nestanoven
  místo: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, Horská 3, Praha 2, posluchárna A-136, 1. patro budova A
  Odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS;, Dr. Radim Olšovský 
  organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
  materiály ke stažení: pozvánka s přihláškou zde později
     
2. Konference: Inovace ve strojírenství - novační technologie /operační technologie (IT/OT)
  termín:  ZRUŠEN -z důvodu COVID 19 18. září 2020
  místo: Vysoká škola technická a ekonomická , Okružní 10, České Budějovice
  Odborný garant: OS Strojírenská technologie - odborná sekce České strojnické společnosti
  organizační garant: Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice - Ing. Monika Karková, Ph.D. , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
     
3. Kurz: Základní kurz tribotechniky - (tribotech.poznatky o mazivech a mazání, předpokl praktické realizace v podnikové praxi) dvoudenní kurz
  termín: ZRUŠEN 20. - 21. října 2020 - nový termín bude zveřejněn do konce tohoto roku 
  místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
  odborný garant: OS Tribotechnika (www.tribotechnika.cz) při ČSS, Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
  materiály ke stažení: Pozvánka a přihláška : 
     
4. Kurz: Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní kurz pro pokročilé (v programu kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směr. na provozní aplikační zkušenosti - prostor pro diskusi ke každému tématu i ke konkrétním problémům účastníků kurzu)
  termín: ZRUŠEN 21. - 22. října 2020 - nový termín bude zveřejněn do konce tohoto roku
  místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
  Odborný garant: OS Tribotechnika (www.tribotechnika.cz) při ČSS, Ing. Jiří Valdauf, Lubricant, s.r.o., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
  organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
  materiály ke stažení: Pozvánka a přihláška : 
     
 5. časopis: Tribotechnické informace č. 2 / 2020 přílohou Techmagazínu
  termín vydání: 

5. listopadu 2020

  odborný garant:

 OS Tribotechnika ČSS, Ing. Petr Kříž, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a Ing. Jan Skolil, Ph.D.,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  organizační garant:

redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

     
6. Seminář: Pracovní kaapaliny pro hydraulické systémy
  termín: 2. prosince 2020
  místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
  odborný garant: Česká strojnická společnost, z.s., ve spolupráci s odbornou sekcí CAHP a sekcí Tribotechnika, Ing. Petr Dobeš, CSc., TRIBO-kontakt, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
  Organizační garant: Česká steojnická společnost - Hana Valentová
   materiál ke stažení:  pozvánka s příhláškou: viz web. stránky: http://www.tribotechnika.cz  
     

 

Pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce budou postupně s dostatečnýmpředstihem vkládány ke každé akci tak, aby je bylo možné včas stáhnout.


Česká strojnická společnost, Hana Valentová - tajemník, tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242;                                 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
internet: www.strojnicka-spolecnost.cz

Poznámka:
Pořadatel - Česká strojnická společnost – si vyhrazuje právo v průběhu roku plán upřesňovat a doplňovat.