novotneho-lavka

Seznam odborných akcí

Přehled uskutečněných odborných akcí ČSS od roku 2001 dosud zde.

Plán odborných akcí České strojnické společnosti na 2. pol. 2018

 

1. konference: 24. Mezinárodní konference hydrauliky a pneumatiky ICHP 2018
termín: 12.-14. září 2018
místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, budova A - 3. patro, sál 319
odborný garant:

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS, 
Prof. Ing. Noskievič, CSc. - VˇB TU Ostrava a Dr. Ing. Radim Olšovský MBA 

bližší informace:

http://ichp.vsb.cz 

            Dokumenty ke stažení:  Pozvánka
 
 2. seminář: Inovace ve strojírenství - průmysl 4.0
  termín: 20. listopadu 2018
  místo: Centrum technických studií v Táboře, Komenského 1670, 390 41 Tábor
  Odborný garant: OS Strojírenská technologie – odborná sekce České strojnické společnosti, Ing. Vojtěch Stehel - prorektor VŠTE v Českých Budějovicích
  Organizační garant: OS Strojírenská technologie - VŠTE v Českých Budějovicích, Ing. Monika Karková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
3. kurz: Základní kurz  tribotechniky - (tribotechn. poznatky o mazivech a                           mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi) dvoudenní kurz
termín: 18. - 19. října 2018
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.tribotechnika.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o. Praha; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

organizační garant:   Česká strojnická společnost - Hana Valentová
  Pozvánka s přihláškou ke stažení zde: PřihláškaPozvánka  
 
 4. časopis: Tribotechnické informace č. 2/2018 přílohou TechMagazínu
  termín vydání: 

15. října 2018

  odborný garant:

 OS Tribotechnika ČSS, Ing. Petr Kříž, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a Ing. Jan Skolil, Ph.D.,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  organizační garant:

redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 
5. Konference: 14. konference IGIP                                      
  termín:

listopad / prosinec 2018 (bude upřesněn)

  místo: 

 

  odborný garant:  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnostíDoc. Ing. Roman Hrmo, PhD
  organizační garant: OS Strojírenská technologie - VŠTE v Českých Budějovicích, Ing. Daniel Kučerka, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
6. seminář: Aktuální trendy v hydraulických systémech výrobních strojů 
  Termín:  28. listopadu 2018
  Místo:  ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, budova A - 3. patro, sál 315
  Odborný garant Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS, 
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, U 12135, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
  Organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
     Pozvánka a přihláška ke stažení zde : Pozvánka s přihláškou
 
7. seminář: Moderní maziva a provozní kapaliny v mobilní technice
   termín:  5. prosince 2018
  místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
  odborný garant:

OS Tribotechnika ČSS , Ing. Petr Dobeš, CSc., Tribo-kontakt, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
    Pozvánka s příhláškou ke stažení zde : Pozvánka s přihláškou
 

 

Pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce budou postupně s dostatečnýmpředstihem vkládány ke každé akci tak, aby je bylo možné včas stáhnout.


Česká strojnická společnost, Hana Valentová - tajemník, tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242;                                 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
internet: www.strojnicka-spolecnost.cz

Poznámka:
Pořadatel - Česká strojnická společnost – si vyhrazuje právo v průběhu roku plán upřesňovat a doplňovat.