novotneho-lavka

Přehled

Přehled uskutečněných odborných akcí České strojnické společnosti v ulynulých letech - od r. 2001 dosud

 

Aktiv Ropné odpady a sběr , 1.3.2001

Seminář Nové výrobky tuzemských výrobců - firma HYTOS, a.s. , 6.3.2001

Seminář Řezné nástroje pro obrábění - představení firmy ISCAR ČR, s.r.o. , 21.3.2001

Seminář Novinky v konstrukčních a nástrojových materiálech, průmyslová konstrukční lepidla, představení firem MURTFELDT, UDDEHOLM a LOCTITE , 3.4.2001

Seminář Sortiment ropných průmyslových maziv , 5.4.2001

Seminář Současná optická výroba v České republice , 15.5.2001

Seminář Stroje pro měření, kontrolu a testování, firma METROTEST , 16.5.2001

Aktiv Obráběcí kapaliny , 17.5.2001

Seminář Nejnovější generace elektroerozivních strojů a technologií, fy PENTA trading s.r.o. , 6.6.2001

Mezinárodní konference 17. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2001 , 5.6.- 7.6.2001

Mezinárodní symposium MOTORSYMPO 2001 , 12.6.- 13.6.2001

Seminář Nové výrobky tuzemských výrobců - představení firmy JIHLAVAN a.s. , 4.9.2001

Kurz Tribotechnika I. soustředění 10.9.-14.9.2001 II. soustředění 8.10. - 12.10.2001

Seminář Ekologické trendy v technologii smaltování , 18.9.-20.9.2001

Seminář Obráběcí kapaliny , při MSV Brno 2001, 26.9.2001

Seminář Optická měření v laboratorní praxi , 16.10.2001

Seminář Maziva pro potravinářský a farmaceutický průmysl a jejich aplikace , 25.10.2001

Seminář Představení firmy MURTFELDT Plasty s.r.o. , 7.11.2001

Seminář Konzervační prostředky na bázi ropy , 20.11.2001

Seminář Nové výrobky tuzemských výrobců - JIHOSTROJ a.s.+ Poclain Hydraulics s.r.o. , 4.12.2001

Seminář Progresivní metody výroby forem a nástrojů, konstrukce a vývoje výrobků , 11.12.2001

Aktiv Novinky v legislativě a normalizaci , 13.12.2001

Seminář Nové výrobky tuzemských firem - firma Poličské strojírny a.s. , 12.3.2002

Seminář Mechanické povrchové úpravy , 10.4.2002

Seminář Tribotechnika agregátů motorových vozidel , 23.4.2002

Seminář Prezentace firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. , 4. 6.2002

Seminář Možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR , 4.6.2002

Seminář Seminář pro výrobce a uživatele strojů, součástí a nástrojů , 6.6.2002

Konference s mezinárodní účastí AUTOSYMPO 2002 , 11.6.2002

Seminář Moderní prvky pro výrobu , stavbu a kompletaci strojů a zařízení , 20.6.2002

Seminář Počítačová podpora hydrauliky a pneumatiky , 3.9.2002

Seminář Kompresorové oleje , doprovodný program na MSV Brno 2002, 17.9.2002

Seminář Vliv materiálů, ekologie, energie a ekonomiky na technologii smaltování 24.9. - 26.9.2002

Seminář Řídící systémy obrábění KOVOPROG , 17.10.2002

IX. Konference s mezinárodní účastí Tribotechnika v teorii a praxi , 22.10 - 23.10 2002

Aktiv Pracovní setkání členů OS Tribotechnika , 19.11.2002

Seminář Představení firmy MURTFELDT Plasty s.r.o. , 13.11.2002

Seminář Mobilní hydraulika , 10.12.2002

Seminář Progresivní metody výroby forem a nástrojů, konstrukce a systémy řízení výroby Ohlédnutí za světovým veletrhem EuroMold 2002 , 4.2.2003

Seminář Počítačová podpora projekce a konstrukce tekutinových mechanizmů , 4.3.2003

Sjezd ČSS IV. Sjezd České strojnické společnosti , 29. 3. 2003

Seminář Speciální maziva , 9.4.2003

Kurz Pneumatické mechanizmy ( třídenní kurz), 14.4. - 16.4.2003

Aktiv Pracovní setkání členů OS Tribotechnika , 27.5.2003

Seminář Nástrojové systémy - ISCAR 2003 , 28.5.2003

Seminář Proporcionální technika , 3.6.2003

Mezinárodní symposium MOTORSYMPO 2003 , 11.6 - 12.6.2003

Seminář Nové směry v technologii smaltování , 23.9.-25.9.2003

Konference Optika a jemná mechanika 2003 ( perpektivy) , 24.9. - 25.9.2003

Mezinárodní konference 18. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2003 , 30.9. - 1.10.2003

Seminář Progresivní technologie broušení , 23.10.2003

Seminář Moderní technologie podpory výroby nářadí , 12.11.2003

Seminář Speciální kapaliny , 26.11.2003

Seminář Diagnostika v hydraulických mechanismech , 2.12.2003

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů řízení jejich výroby Ohlédnutí za světovým veletrhem EuroMold 2003 , 4.2.2004

Seminář Údržba hydraulických kapalin, filtrace , 9.3.2004

Konference Tribotechnika a spolehlivost provozu , 20.4. - 21.4.2004

Seminář Mezioperační a dokončovací úpravy povrchu výrobků , 28.4.2004

Seminář Možnosti podpory ČR po vstupu do EU , 19.5.2004

Seminář Laserové technologie , 26.5.2004

Seminář Pracovní kapaliny pro hydraulické mechanismy, mazací systémy , 1.6.2004

Seminář Vliv vstupu do EU na legislativu související s tribotechnikou , 2.6.2004

Seminář Nové trendy ve zkušební a měřicí technice , fy METROTEST s.r.o. , 8.6 - 9.6.2004

Konference s mezinárodní účastí AUTOSYMPO 2004 , 8.6.2004

Seminář Využití slinutého karbidu a technické keramiky ve strojírenství , 22.6.2004

Seminář Šroubení, hadice a spojovací materiály , 7.9.2004

Seminář s mezinárodní účastí Nové směry v technologii smaltování , 21.9. - 23.9.2004

Kurz Základy tribotechniky , 2.11. - 3.11.2004

Seminář Novinky v řezném nářadí , 10.11.2004

Seminář Paliva a maziva pro automobily , 22.11.2004

Seminář Produktivita a přesnost obráběcích strojů , 29.11.2004

Seminář Inovace v oblasti pneumatických prvků , 7.12.2004

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů řízení jejich výroby - I. Ohlédnutí za světovým veletrhem EuroMold 2004 , 8.2.2005

Seminář Hydrogenerátory , 8.3.2005

Valná hromada OS Tribotechnika s předn. Tribotechnika a legislativa EU , 6.4.2005

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů ... - II. , 28.4.2005

Seminář Druhotné suroviny - Integrovaná recyklace odpadů - nový segment průmyslu , 12.5.2005

Seminář Současná hydraulika a pneumatika firmy Parker-Hannifin , 1.6.2005

Konference AUTOSYMPO 2005 , 7.6.2005

Seminář Tribotechnické aspekty třískového obrábění , 13.6.2005

Seminář Hydromotory a jejich aplikace , 6.9.2005

Seminář Povrchová úprava před smaltováním , 21.9.-.23.9.2005

Seminář Prezentace firmy Flow Europe GmbH , 19.10.2005

Seminář Nástrojařský seminář , 21.11.2005

Kurz Základy tribotechniky , 29.11-30.11.2005

Seminář Modelování v oblasti tekutinových mechanismů , 6.12.2005

Seminář Motorové oleje a EURO IV , 8.12.2005

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů řízení jejich výroby I. Ohlédnutí za světovým veletrhem EuroMold 2005 , 14.2.2006

Seminář Měřicí technika HYDAC pro hydrauliku a pneumatiku , 7. 3. 2006

Konference Mazání v moderním průmyslovém podniku , 19.4.-20.4.2006

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů ... II , 17. 5. 2006

Mezinárodní konference 19. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2006 , 29.5. - 31.5.2006

Konference AUTOSYMPO 2006 , 6.6.2006

Seminář Elektropneumatické regulační ventily , 5.9.2006

Seminář Metody nanášení smaltu , 19.9. - 21.9.2006

Kurz Základy tribotechniky , 31.10 - 1.11.2006

Seminář Nástroje a strojírenské technologie , 8.11.2006

Seminář Ekonomické přínosy péče o olej , 20.11.2006

Seminář Aplikovaná optika a přesná mechanika , 21.11.2006

Seminář Maziva pro mobilní stroje , 29.11.2006

Seminář Akumulátory a chladiče pro hydraulické obvody , 5.12.2006

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů a systémů řízení jejich výroby Ohlédnutí za světovým veletrhem EuroMold 2006 , 11.12. 2006

Seminář Měření a diagnostika tekutinových obvodů v tekutinových mechanismech , 6. 3. 2007

Sjezd ČSS V. Sjezd České strojnické společnosti , 24. 3. 2007

Seminář Maziva ve strojírenství , 19.4.2007

Seminář Nástroje, stroje a strojírenské technologie , 26.4.2007

Seminář Elektrohydraulické servomechanismy , 5.6.2007

Konference AUTOSYMPO 2007 - Nakládání s autovraky , 11.6.2007

Seminář Pneumatické systémy , 4.9.2007

Seminář Požadavky na vlastnosti smaltovaných povlaků , 24.9. - 26.9.2007

10. mezinárodní konference Tribotechnika v teorii a praxi , 15.10. - 17. 10.2007

Kurz Základy tribotechniky , 30.10 - 31.10.2007

Seminář Olympiáda nejnovějších technologií dělení a opracování materiálů , 22.11.2007

Seminář Vysokotlaká hydraulika a její aplikace , 4.12.2007

Seminář REACH a ropné výrobky. Povinnosti vyplývající z nové legislativy , 11.12.2007

Seminář Prezentační den firmy ARGO-HYTOS a.s. Vrchlabí ( 50. výročí firmy ), 4. 3. 2008

Seminář Ošetřování maziv , 2.4.2008

Seminář Moderní výrobní zařízení a nástroje, průmyslová měřicí technika ... , 10.4.2008

Seminář Mobilní hydraulika , 3.6.2008

Konference AUTOSYMPO 2008 , 5. června 2008

Konference Mazání v moderním průmyslovém podniku , 17. 6.-18.6.2008

Mezinárodní konference 20. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2008 , 29.9. - 1.10.2008

Kurz Základy tribotechniky , 15.10. - 16.10.2008

Seminář Pneumatické systémy , 2.12.2008

Seminář Automobilové oleje - EURO V , 9.12.2008

Seminář Modelování a simulace tekutinových systémů , 3. 3. 2009

Seminář Úsporné a inovativní strojírenské technologie, moderní strojní zařízení a systémy řízení výroby , 8. 4. 2009

Seminář Těsnění v hydraulice a pneumatice , 2. 6. 2009

Seminář Diagnostika kapalin v hydraulických systémech 8. 9. 2009

Seminář SMALTY 2009 , 29. 9. - 1. 10. 2009

Seminář Nové trendy ve zkušební a měřicí technice , 9.10.2009

Kurz Kurz tribotechniky , 14. - 15. 10. 2009

Seminář Maziva a paliva pro mobilní techniku , 11. 11. 2009

Seminář Prezentace firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. , 1. 12. 2009

Seminář FORMY - Progresivní metody , přenosné 3D měřicí stroje a využití laserových technologií při výrobě forem a nástrojů, opravy forem mikronavařováním , 9. 12. 2009

Seminář Hydraulické motory a jejich řízení , 2.3.2010

Kurz Nástavbový kurz tribotechniky , 24.-25.3.2010

Konference Mazání v moderním průmyslovém podniku , 28.-29.4.2010

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů, moderní strojní zařízení a systémy řízení jejich výroby , 12.5.2010

Seminář Hydraulika a pneumatika od firmy BIBUS s.r.o. , 1.6.2010

Seminář AUTOSYMPO 2010 , 8.6.2010

Seminář Chlazení a akumulace tlaku kapalin - teorie a praxe , 7.9.2010

Kurz Základy tribotechniky - dvoudenní kurz , 12.-13.10.2010

Seminář Nástroje, formy, materiály a strojírenské technologie , 10.11.2010

Seminář Tribotechnika a ekologie , 1.12.2010

Seminář Pneumatika od firmy SMC Industrial Automation CZ s.r.o. , 8.12.2010

Seminář Úprava a rozvod stlačeného vzduchu, 1.3.2011

Sjezd VI.  Sjezd České strojnické společnosti, 5.3.2011

Kurz Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní kurz, 24.-25.3.2011

Seminář Progresivní metody konstrukce, výroby a chlazení forem a nástrojů. Moderní strojní zařízení a systémy řízení výroby, 11.4.2011

Mezinárodní konference 21. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2011 ( ICHP 2011 ), 1.-3.6.2011

Seminář Řídící systémy hydraulických mechanismů, 6.9.2011

Kurz Základy tribotechniky  - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) 12.-13.10.2011

Seminář Aktuální požadavky na aplikace automobilových olejů, 9.11.2011

Seminář Zkušenosti s použitím konstrukčních plastů Murtfeldt, dopravních pásů Volta a pohonů Interroll se zaměřením na   snížení provozních nákladů a optimální     konstrukci dopravníků, - firma Murtfeld Plasty s.r.o.,  23.11.2011

Seminář Spojovací prvky využívané v hydraulických a pneumatických obvodech (šroubení, spojky, hadice), 29.11.2011

Seminář Hydraulické kapaliny a vyhodnocování čistoty a možnost čištění kapaliny, 6.3.2012

Kurz Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní kurz 22.-23.3.2012

Seminář Energeticky úsporné systémy v mobilní hydraulice, 6.6.2012

Seminář Pneumatické a hydraulické systémy firmy IMI Norgren CZ, 4.9.2012

Kurz  Základy tribotechniky  - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) 11.-12.10.2012

Seminář Legislativa v oboru hydrauliky a pneumatiky, 28.11.2012

Seminář Aktuální otázky aplikace maziv, 12.12.2012

Semínář Aplikace hydrauliky v automobilech, 5.3.2013

Kurz Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní kurz 11. - 12.4.2013

Seminář PC podpora projektování, simulace, 4.9.2013

Kurz  Základy tribotechniky   - dvoudenní,  19.-20.9.2013

Mezinárodní konference 22. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2013 ( ICHP 2013 ), 23. - 25.10.2013

Seminář Aktuální otázky aplikace maziv v mobilní technice 27.11.2013

Seminář El. řízení, resp. regulace čerpadel, 4.12.2013

 Seminář Pneumatické komponenty firem SMC a PARKER HANNIFIN, 4.3.2014

Kurz Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní,  13.-14.3.2014

 Mezinárodní konference tribitechniky XI. Mezinárodní česko-slovenská konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“, 9.-11.4.2014

 Seminář Proporcionální technika v hydraulice,  4.6.2014

Seminář Měření základních veličin v hydraulice,  2.9.2014

Kurz  Základy tribotechniky   - dvoudenní,  16.-17.10.2014

 Seminář Vzdělávání, didaktické systémy v hydraulice a pneumatice  3.12.2014

 Seminář Kapaliny pro tepelpelné zpracování kovů, 10.12.2014

Seminář   Hydraulické agregáty, 4.3.2015
Sjezd      VII. sjezd České strojnické společnosti, 14.3.2015
Kurz       Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní, 26. - 27.3.2015
Seminář   Ventilové terminály a sériová komunikace, 3.6.2015
Kurz        Základy tribotechniky   - dvoudenní,  15.-16.10.2015
Seminář  Hydropneumatické tlumení v mobilních aplikacích,  22.10.2015 
Seminář  Spolehlivost komponentů hydraulických a pneumatických mechanismů2.12.2015
Seminář   Technický servis a fluid management pro moderní maziva, 17.12.2015
Seminář   Vybrané aplikace tekutinových mechanismů v automobilech, 1.3.2016
Kurz       Nástavbový kurz tribotechniky - dvoudenní, 10. - 11.3.2016
odborná akce Mezinárodní olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia, 31.3.2016
Konference  12. Česko-Slovenská konference tribotechniky Mazání v moderním průmyslovém podniku, 13. - 15.4.2016
Konference  23. Mezinárodní konference ICHP 2016 , 1.-3.6.2016
seminář:   
Pr
ůmyslová a mobilní hydraulika Eaton Vickers, 14.9.2016
seminář:    Technologie s praxí, 6.10.2016
kurz:         Základy tribotrechniky, 13. a 14.10.2016
seminář:    
Fludní technika v medicíně, 30.11.2016
seminář:    Vysokovýkonná maziva a inovativní technollogie, 7.12.2016 
seminář:   
Jak vyřešit problémy s hygienou zařízení a provozu výroby, 2.3.2017
seminář:   
Pneumatika firem Camozzi a Metal Work Pneumatic CZ, 2.3.2017
seminář:    Technická olympiáda Mezinárod.techn. a vzdělávacího konzorcia při VŠTE ČB , 30.3.2017
kurz:         Nástavbový kurz gtribotechniky - dvoudenní; 30.-31.3.2017
seminář:    Technologie v automobilovém průmyslu, 26.-27.4.2017
seminář:    Ventily pro výbušná prostředí ATEX / IECEx, 6.6.2017
akce:         Oslava 60. výročí založení tribotechniky (založení 25.7.1957) , 8.6.2017
seminář:    Bezpečnost strojů , 5.9.2017
seminář:    Technologie s praxí - téma elektromobilita, 27.9.20017
kurz:         Základy tribotechniky, 26.-27.10.2017
konference:    13. konference mezinárodní SCHOLA, listopad/ prosinec 2017
seminář:    Hydraulika zemědělských strojů, 29.11.2017 
seminář:    Provozní kapaliny pro osobní automobily, 13.12.2017
seminář:    Elektronické řídící systémy v mobilních strojích a přehled novinek fy DANFOSS, 7.3.2018
kurz:         Nástavbový kurz tribotechniky, 15.-16.3.2018
seminář:   Technická olympiáda Mezinárod.techn. a vzdělávacího konzorcia při VŠTE ČB , 5.4.2018
konference:
13.mezinárodní ćeskoslovenská konfernece Mazání v moderním průmyslovém podniku, 25.-27.4.2018
seminář:    CAD-CAM systémy a CNC stroje, 7.5.2018
seminář:   Trendy v oblasti hydraulických servořízení, 6.6.2018
Konference  24. Mezinárodní konference ICHP 2018 , 12.-14.9.2018
kurz:           Základy tribotechniky , 18.-19.10.2018
seminář:    Inovace ve strojírenství , 22.11.20018
seminář:    Aktuální trendy v hydraulických systémech výrobních strojů , 28.11.2018
seminář:     Tribotechnika v mobilní technice, 5.12.2018
seminář:      Krajské kolo ENERSOL 2019, 14.2.2019
seminář:      Tlakové zásobníky a chladiče pro hydrauliku, 6.3.2019