novotneho-lavka

O nás

Česká strojnická společnost je zapsaný spolek strojních inženýrů a techniků, zajímajících se o strojírenství a příbuzné obory. Pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností z různých strojírenských oborů.

Česká strojnická společnost je dobrovolným členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) www.csvts.cz.

ČSVTS

Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby. ČSS je ustavena jako samosprávný a dobrovolný zapsaný spolek na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a registrována Městským soudem Praha, spisová značka: L 72 z 1.1.2014. Účelem společnosti je uspokojování a prosazování odborných a společenských zájmů členů, rozvíjení jejich tvůrčích schopností a odborných znalostí.

Celý článek...
 

ČSS

 • Spolupracuje s TechMagazínem a MM Průmyslové spektrum

  Zprostředkuje šíření informací

  Rozšiřuje odborné zázemí

  Organizuje přednášky, semináře, kurzy a konference

  Zprostředkuje kontakty mezi podniky

  Podpora celoživotního vzdělávání

 • Poskytuje svým členům zázemí

  Nabízí své odborné kapacity

  Vydává časopis Tribotechnické informace

  Zajistí spolupráci

  Zabezpečí editační činnost

  Více informací o službách